OCMW TIELT
Stad Tielt
Huis van het kind Tielt
Lokale werkwinkel
SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg)
deSOM – sociale tolkendienst 
Woonzorgnetwerk Leader Tielts Plateau 
Familiezorg West-Vlaanderen 
Familiehulp
Solidariteit voor het gezin 
Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen
Tinah (Tieltse Regio Netwerk voor Aanvullende Hulp)
CAW Midden-West Vlaanderen
Kringwinkel
LAC (Lokale Adviescommissie)
Lokale Welzijnsraad Tielt
VZW Mivalti
De Luifel
De Rinkel
VZW Variant (Centrum voor opleiding en arbeidsbegeleiding)
Sociaal Verhuurkantoor Tielt
VDAB
LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) 
SAR (Seniorenadviesraad)Partners