OCMW TIELT
Stad Tielt
Ziekenhuis Sint-Andries
Tieltse Bouwmaatschappij

Premiezoeker
Rechtenverkenner
School- en studietoelagen
Vrijwilligerswerk
Kringwinkel
Werkwinkel

Centrum Algemeen Welzijnswerk
Lokale Dienstencentra Vlaanderen
Seniorennet
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Provincie West-Vlaanderen
Sociale verhuurkantoren in Vlaanderen

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Vlaamse Overheid
Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt
Vlaamse Zorgverzekering
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Federale overheidsdienst voor maatschappelijke integratie 
Rijksdienst voor ArbeidsvoorzieningLinks: interessante websites